တာမခံ ဟွေဆိုင်းကျေးရွာက မူလတန်းကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများ၏ စစ်ကျွန်ပညာ အလိုမရှိ‌ ကြောင်း သပိတ်

တာမခံ‌ ၊ ဟွေဆိုင်းကျေးရွာက မူလတန်းကျောင်းသူ/‌သားများ၏ စစ်ကျွန်ပညာအလိုမရှိ ကြောင်း သပိတ်ကို ယနေ့ ဟွေဆိုင်းကျေးရွာမှာ ယနေ့ မေလ (5 ) ရက်နေ့မှ ပြုလုပ်ခဲ့ ကြသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *