ထီးချိုင့်မြို့နယ် ရှမ်းနီစာပေ ဆရာဖြစ်သင်တန်းပုံရိပ်များ

ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ထီးချိုင့်မြို့နယ် ရှမ်းနီစာပေ ဆရာဖြစ်သင်တန်း ပုံရိပ်များကို ဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။ ဓာတ်ပုံ- ဆေစိုးမောင်(ထီးချိုင့်)

ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ရှမ်းနီစာပေ ဆရာဖြစ်သင်တန်းပုံရိပ် (၁)
ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့ တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ရှမ်းနီစာပေ ဆရာဖြစ်သင်တန်းပုံရိပ် (၂)
သင်တန်းဖ္ငင့်ပွဲကို ဆရာတော်များ ၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများလည်း တက်ရောက်ခဲ့စဉ်
သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အမှာစကားပြောကြားနေစဉ်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *