ပြည်ထောင်စုနေ့တွင် စစ်အာဏာရှင် ကိုဆန့်ကျင်နေသည့် မန္တလေးက ရှမ်းနီလူငယ်များ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *