ပြည်ထောင်စုနေ့မှာ စစ်အာဏာရှင်ကို တော်လှန်နေကြသည့် မိုးညှင်းမြို့က တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *