ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်၏ ရှေ့ပြေး ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကို NUG အစိုးရဖွဲ့စည်းကြောင်းကြေညာ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *