မိုးညှင်းမြို့ စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေး သပိတ်စစ်ကြောင်း

ရှမ်းနီလူငယ်များ သပိတ်စစ်ကြောင်း
ဒိုင်းကာများနှင့် သပိတ်တပ်ဦး
ဆရာ/မများ နေ့စဉ်မပျက် ပူးပေါင်းပါဝင်
အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ အလံများ
ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြသည့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *