ရာဇဝင်ထဲက သီတာရေထွက်

ဘီးလူမြို့ရာဇဝင်အရ မိဘုရား(၁၂)ပါးရဲ့ မျက်လုံးကို စိမ်တဲ့ရေလို့လည်းပြောကြပါတယ်။ မိုးညှင်းမင်းတရာကြီးရဲ့ ဆင်ရတနာအပိုင်စားရတဲ့တောနေရာမှာရှိပါတယ်။ ထိုတောကို အုန်းစံဆိုင်လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ အခုတော့ အုန်းစံဆိုင်ဟာ ကျေးရွာအဖြစ်တည်ရှိနေပြီး လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြပါပြီ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *