ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာ မဲဆန္ဒရှင်တွေ ဘယ်လိုမဲပေးခဲ့ကြရသလဲ

အင်းတော်ကြီးဒေသ ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာ ဘယ်လို မဲဆန္ဒပေးခဲ့ကြသလဲ ။ဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲ ဆိုတာ ရှမ်းနီအသံရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါတယ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *