ရှမ်းနီဒေသ၏ စပါးရိတ်သိမ်းရာသီရောက်ခဲ့ပြီ

ကောက်ရိတ်သိမ်းနေမှုကို အပေါ်စီးကမြင်နေရစဉ် (Photo- Hlaing Htet Ko/Shanni Voice)
စပါးလှေ့စက်ထဲသို့ စပါးများထည့်နေစဉ် (Photo- Hlaing Htet Ko/Shanni Voice)
စပါးလှေ့စက်မှ ထွက်လာသည့်စပါးများကိုသယ်ယူပုံနေစဉ် (Photo- Hlaing Htet Ko/Shanni Voice)
စပါးလှေ့စက်မှ ထွက်လာသည့်စပါးများကိုသယ်ယူပုံနေစဉ် (Photo- Hlaing Htet Ko/Shanni Voice)
စပါးလှေ့စက်ဖြင့် လှေ့နေစဉ် (Photo- Hlaing Htet Ko/Shanni Voice)
စပါးလှေ့နေမှုများကို အပေါ်စီးကတွေ့ရစဉ် (Photo- Hlaing Htet Ko/Shanni Voice)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *