ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ (SSPP/SSA) တည်ထောင်ခြင်း နှစ်ငါးဆယ်ပြည့်ပြီ

၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည့် ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP/SSA သည် ယနေ့တွင် နှစ်ငါးဆယ် ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *