အခြေခိုင်ဖို့လိုသည်

အဆောက်အဦးများတွင် Foundation အရေးကြီးသလို မည်သည့်နေရာ မည်သည့်နယ်ပယ်တွင်မဆိုအခြေခိုင်ရန်ကိစ္စသည် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သင့်သည့် အရေးကိစ္စဖြစ်သည်။ အဆောက်အဦးများFoundation မခိုင်ပါက အချိန်မတိုင်မီ ပြိုလဲ ပျက်စီးတတ်ကြသကဲ့သို့ အဖွဲ့အစည်းများတွင်အခြေခံအကျဆုံးသော မူဝါဒ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ စနစ်ကျ ခိုင်မာခြင်း စနစ်တကျ​​ဆောင်ရွက်နိူင်ခြင်း မရှိပါကလည်း အသင်းအဖွဲ့များ ရရှည်တည်တံ့ခြင်းမရှိပဲ
ပြိုလဲသွားနိူင်ပါသည်။ရံဖန်ရန်ခါ အသင်းဖွဲ့များတွင် အခြေခိုင်ခံရေးကို ဦးစားမပေးပဲ ရှ့ရောက်ရေးသာ ဦးစားပေး၍အလောတကြီး ဆာင်ရွက်မိတတ်ကြသည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ကြသောကြောင့်အခက်အခဲပြဿနာများရင်ဆိုင်ကြရပြီး အသင်းအဖွဲ့များ ပျက်စီးရတတ်သည်။ ထို့ကြောင့်အခြေခိုင်ရေးနှင့် ရှ့ရောက်ရေးကို ယှဉ်တွဲဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်လာပါက အခြေခိုင်ရေးကိုသာဦးစားပေးစေလိုပါသည်။


အကြောင်းမူကာ အခြေခိုင်ပါက ပြိုလဲမည်အခြေအနေနည်းပါးနိူင်သကဲ့သို့
တိုးတက်ရေးပါတွဲပါလာလေ့ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရှ့ရောက်ရေးဦးစားပေးပါက
ရံဖန်ရံခါမျှော်မှန်းထားသလို ရှ့မရောက်ပဲ စည်းစနစ်မကျမှှုများက ပဿနာဖြစ်ပေါ်ကာ
အဖွဲ့အစည်းများကို ဒုက္ခပေးတတ်ပါသည်။နိူင်ငံတစ်နိူင်ငံတွင်လည်း ပညာရေး ၊ ကျန်းမာရေး ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် လမ်းတံတားအစရှိသော အခြေခံအဆောက်အဦးများ ခိုင်မာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဦးစွာကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်ရပါသည်။ သို့မှသာ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုအရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆာင်ရွက်နိူင်မည်ဖြစ်သည်။

လူမျိုးစု တစ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုရာတွင်လည်း မိမိစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှှုကို
အလေးထားသောမျိုးဆက်သစ်များ ၊ ပညာဗဟုသုတ(နိူင်ငံရေးအသိ၊ စီးပွားရေးအသိ ၊
ဖွံ့ဖြိုးရေးအသိ )အစရှိသဖြင့် ပညာရေးရေချိန်မြင့်မားကြသူများ ၊ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်၍
စွန့်လွှတ်စွန့်စားရန် အသိရှိသူများ ၊ စုပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်သူများ စသည့်အချက်များ
ခိုင်မာအားကောင်းအောင် တည်ဆောက်သင့်ပြီး ထိုအချက်များ ခိုင်မာအားကောင်းလာပါက
မိမိတို့မျိုးနွယ်စုများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာလည်း ခိုင်မာအားကောင်းလာမည်ဖြစ်ကြောင်း
အကြံပြုအပ်ပါသည်။

အယ်ဒီတာ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *