အင်းတော်ကြီးကန်ရေပြင်ထဲက We Want Democracyစာတမ်းရေး ထိုးထားမှု မတ်လ(၂)ရက်နေ့ မှတ်တမ်း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *