အင်းတော်ကြီးဒေသက ရှားပါး ကြိုးကြာခေါင်းနီများ

မေ ၅ ၊ အင်းတော်ကြီး 

ကြိုးကြာငှက်မျိုးစိတ်များထဲမှ ရှားပါးမျိုးစိတ်ဖြစ်သည့် ကြိုးကြာခေါင်းနီ မေလ ၄ ရက်နေ့က အင်းတော်ကြီးမြို့ ဟိုဖာကမ်းခြေတွင် အင်းချစ်သူအဖွဲ့မှ မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။ 

ကြိုးကြာ ထိန်းသိမ်းရေးသုတေသနများကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ စတင်၍ လုပ်ဆောင်လာခဲ့ပြီး ၂၀၁၆နှစ်တွင် ၃၃ သိုက်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ၁၃၈ သိုက် နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ၁၈၄ သိုက်စုစုပေါင်း အကောင်ရေ ၄၀၀ ခန့်သာမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ကာ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အကောင်ရေ ( ၆၀၀ ) ကျော် ၂၀၂၀ခုနှစ်တွင်အသိုက် (၁၁၅) သိုက် အကောင်ရေစုစုပေါင်း ၁၅၃ကောင် ခန့်မှန်း မှတ်တမ်းရရှိထားကြောင်း WCS က ထုတ်ပြန်ထားသည်။ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *