၂ဝ၂ဝ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် မိုးညှင်းမြို့နယ်မှ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြသည့် ပါတီများ၏ ရလဒ်များ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *