၂၂၂၂၂ အထွေထွေ သပိတ်ပြီးနောက် စစ်အာဏာရှင် ကို ဆက်လက် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သည့် မိုးညှင်းမြို့မှ ဝန်ထမ်းများ နှင့် ဒေသခံများ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *