၄၉၇ နှစ်မြောက် ရှမ်းနီအမျိုးသားနေ့ကိုရှမ်းနီအမျိုးသားများတပ်မတော်(SNA) ထိန်းချုပ်သည့် နေရာများတွင် ကျင်းပ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *