ဖားကန့်မြို့

မိုးညှင်းမြို့နယ် နှင့် ဖားကန့်မြို့နယ် ကို Stay at home အစီအစဉ်မှ ပယ်ဖျက်

မိုးညှင်း ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၇   ကချင်ပြည်နယ်တွင် Stay at home သတ်မှတ်ထားသည့် နှစ်မြို့တည်းသော မိုးညှင်းမြို့နယ် နှင့် ဖားကန့်မြို့နယ်ကို ထိုအစီအစဉ်မှ…

ဆက်စပ်သတင်းများ