ရေပျော်ငှက်များ

အင်းတော်ကြီးကန်ရှိ အာရှရေပျော်ငှက်များစာရင်းကောက်ယူ

အင်းတော်ကြီးကန်ရှိ အာရှရေပျော်ငှက်များစာရင်းကောက်ယူမှုကို ဇန်နဝါရီလ ၁၃ က ကောက်ယူခဲ့သည်။ ထိုစာရင်းကောက်ယူမှုကို FFI ၊ အင်းချစ်သူအဖွဲ့ ၊ တုံ့စန့်ခမ်း၊ လယ်ပုံလေး မှ လူထုအခြေပြုခရီ.သွားလုပ်ငန်းမှ…

ဆက်စပ်သတင်းများ