ဆက်သွယ်ရန်

အမှတ် – ရကသ/၁၃ ၊ ဒီဂရီကောလိပ်လမ်း၊ ရွာသစ်ကုန်းရပ်၊ မိုးညှင်းမြို့

09250075854 ၊ 09402366483

Email; Office – shannivoice.com, editor – aung.lwin012@gmail.com/ hlainghtetko.123@gmail.com